Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów dołączyło do grona Partnerów kiermaszu

Partnerów naszego wydarzenia przybywa. Dziś do tego grona dołączyło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów
Powołane w 1999 r do życia z chęci stworzenia platformy do dyskusji i wymiany informacji, która dawałaby możliwość integracji środowiska zawodowego, wypracowywania standardów zawodowych, upowszechniania zasad zdrowej konkurencji. W swojej działalności dążą do współpracy ze wszystkimi organizacjami i instytucjami, które działają na rzecz środowiska zawodowego i rozwoju branży. 
 
Jedną z podstawowych form działania OSTO jest organizacja szkoleń – m.in. kurs INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI, INSPEKTOR NADZORU PRAC W DRZEWOSTANIE, ZARZĄDZANIE TERENAMI ZIELENI,  a także szkolenia z wybranych dziedzin (prawo, ochrona roślin, zielone dachy).  
 
Okazją do budowania klimatu zdrowej konkurencji są konkursy, które skłaniają do wykazania się wiedzą i umiejętnościami, ale również do wspólnej zabawy.  Konkurs INSPIRACJE-ARANŻACJE dotyczący projektowania i budowy małych form ogrodowych, a konkurs ZIELEŃ W MIEŚCIE większych, publicznych terenów zieleni.                                                                                                                                          
Więcej o Stowarzyszeniu na: https://osto.pl/