Polskie Radio Olsztyn patronem medialnym Zielonej Areny!

Miło nam poinformować, że Polskie Radio Olsztyn oficjalnie zostało patronem medialnym kiermaszu ogrodniczego Zielona Arena.

Radio Olsztyn S.A. jest regionalną rozgłośnią publiczną finansowaną z abonamentu radiowo-telewizyjnego oraz sprzedaży czasu antenowego, powstałą w 1952 r.

Radio Olsztyn – będąc rozgłośnią publiczną, w swej codziennej działalności – kieruje się tzw. misją społeczną. Stąd na antenie emituje wiele audycji o charakterze edukacyjnym, społecznym, kulturalnym, ekonomicznym itp. Każdy słuchacz może znaleźć coś dla siebie. Radio nadaje także audycje dla mniejszości narodowych. Na antenie można posłuchać programów kierowanych do mniejszości ukraińskiej i niemieckiej.

Według wielu badań Polskie Radio Olsztyn jest jedną z najczęściej słuchanych stacji w Olsztynie i regionie. Co piąty odbiorca radia w regionie deklaruje, że codziennie słucha tej stacji.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z Radiem Olsztyn pozwoli w większym stopniu wpłynąć na sukces jubileuszowej 10. edycji Zielonej Areny.