Rośliny owadożerne ponownie na kiermaszu

Niektórzy z Was czekali tylko na nie - ROŚLINY OWADOŻERNE!! Potwierdzamy! Będą i w tym roku na naszym kiermaszu za sprawą między innymi tego wystawcy - Flytrap Factory​Przyjdźcie po swoich wybawców. Koniec z muchami, pająkami a nawet myszami! 
"Rośliny mięsożerne (łac. plantae carnivorae), znane też pod mniej precyzyjną nazwą jako rośliny owadożerne (łac. plantae insectivorae)[1] – grupa ekologiczna roślin której przedstawiciele wabią i chwytają zwierzęta za pomocą różnie przystosowanych w tym celu liści pułapkowych oraz odżywiają się pokarmem zwierzęcym. Ofiarami są najczęściej owady, pajęczaki, niewielkie skorupiaki (np. dafnie, oczliki)[1] . W naturze rośliny mięsożerne występują głównie w siedliskach, które są wyjątkowo niekorzystne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju dla innych gatunków roślin, np. w szczelinach skał, na terenach piaszczystych, torfowiskach wysokich i przejściowych oraz w wodach oligotroficznych[2].
 
Wśród 300 000 roślin naczyniowych z całego świata do grupy mięsożernych należy zaledwie około 650–700 gatunków, reprezentujących 17 rodzajów z 10 rodzin, należących wyłącznie do roślin okrytozalążkowych, przede wszystkim dwuliściennych".
 
Źródło: pl.wikipedia.org