Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego partnerem Zielonej Areny

Po raz pierwszy w historii Zielonej Areny Partnerem Głównym wydarzenia został Warmiński Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.
     Celem głównym funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest 
„Wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w efekcie pracy doradczej”